Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung PC 120Gb

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung PC 120Gb
Bình chọn

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung PC 120Gb cháy đầu đọc do thay board mạch không đúng cho anh Vinh_0904070181. Ổ cứng Model: HD120JI. Ngày 12/12/2013 Anh Vinh đã nhận lại dữ liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *