Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng đầu đọc

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng đầu đọc
Bình chọn

Ngày 08/07/2013, Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung cho Anh Sơn_0987888827. Ổ cứng Samsung 80G Hỏng đầu đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *