Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng đầu đọc

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng đầu đọc
Bình chọn

Ngày 27/06/2013, Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung cho Anh Quyết_0975426457. Ổ cứng Model: SP0802N. Ổ cứng Samsung 80G Hỏng đầu đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *