Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ
Bình chọn

Ngày 05/08/2013, Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung cho Anh Bảo_0989285547. Ổ cứng Samsung 80Gb Chết cơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *