Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ
Bình chọn

Ngày 21/08/2013, Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung cho Anh Bình_0989995435. Ổ cứng Samsung 320G Chết cơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *