Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung bị chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung bị chết cơ
Bình chọn

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung bị chết cơ  dung lượng 80Gb vào ngày 11/12/2013 cho anh Công_0989866606. Ổ cứng Modle: SP0802N. Anh Công đã nhận lại dữ liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *