Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 500Gb kiến chui

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 500Gb kiến chui
Bình chọn

Anh Biên – 0912761792 mang ổ cứng 500Gb (Model: HD502) tới công ty mong muốn lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung, ổ cứng mang tới trong tình trạng chết cơ do kiến chui vào trong ổ cứng. Ngày 30/10/2015 dữ liệu được bàn giao toàn bộ cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *