Lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Seagate hỏng đầu đọc

Lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Seagate hỏng đầu đọc
Bình chọn

Anh Tuấn Anh – 01698356923 mang ổ cứng 250Gb (Model: ST250DM000) tới công ty yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Seagate hỏng đầu đọc. Ngày 14/11/2015 toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *