Lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Samsung không nhận

Lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Samsung không nhận
Bình chọn

Anh Vũ – 0987388243 mang ổ cứng PC 160Gb Model: HD161GJ tới công ty yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Samsung hỏng không nhận. Ngày 12/09/2015 dữ liệu được trả cho Anh Vũ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *