Lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Samsung không nhận

Lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Samsung không nhận
Bình chọn

Anh Minh – 0918247164 mang tới ổ cứng PC 160Gb (Model:HD161GJ) yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Samsung hỏng không nhận. Ngày 25/09/2015 dữ liệu được bàn giao lại cho Anh Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *