Lấy lại dữ liệu ổ cứng máy bàn Western hỏng cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng máy bàn Western hỏng cơ
Bình chọn

Anh Tránh – Bắc Ninh – 0989748333 mang ổ cứng 500GB (Model: WD5000AAKX) tới yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Wstern bị hỏng cơ. Ngày 06/11/2015 công ty phục hồi thanh công, dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng ở Bắc Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *