Lấy lại dữ liệu ổ cứng máy bàn Western chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng máy bàn Western chết cơ
Bình chọn

Anh Đức – 0969940065 mang ổ cứng dung lượng 250Gb (Model: WD2500AAKX) yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng máy bàn Western chết cơ. Ngày 08/09/2015 dữ liệu sau khi phục hồi đã được bàn giao lại cho Anh Đức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *