Lấy lại dữ liệu ổ cứng lỗi đầu đọc

Lấy lại dữ liệu ổ cứng lỗi đầu đọc
Bình chọn

Ngày 04/06/2013 Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western cho Anh Hoàng_0986960246. Ổ cứng Model: WD1600BEVT. Ổ cứng Western 160G Lỗi đầu đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *