Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Western mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Western mất dữ liệu
Bình chọn

Anh Hòa – 0976215675 mang ổ cứng 500Gb tới yêu cầu lấy lại toàn bộ dữ liệu ổ cứng laptop Western bị mất dữ liệu. Ngày 07/09/2015 bàn giao lại dữ liệu cho Anh Hòa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *