Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Seagate mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Seagate mất dữ liệu
Bình chọn

Anh Đại – 0977239888 mang ổ cứng laptop 500Gb tới yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Seagate bị mất dữ liệu. Ngày 06/10/2015 dữ liệu được bàn giao lại toàn bộ cho Anh Đại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *