Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Seagate lỗi đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Seagate lỗi đầu từ
Bình chọn

Anh Trung – 0902049090 mang tới ổ cứng Laptop Seagate 250Gb (Model: 5400.4) yêu cầu lấy lại toàn bộ dữ liệu ổ laptop Seagate bị lỗi đầu từ. Ngày 01/09/2015 dữ liệu được  phục hồi và bàn giao lại cho Anh Trung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *