Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Seagate bị gộp ổ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Seagate bị gộp ổ
Bình chọn

Anh Trung – 0985899895 mang ổ cứng Seagate 320Gb tới yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Seagate Recover windows bị gộp ổ. Ngày 02/10/2015 dữ liệu được phục hồi à bàn giao cho Anh Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *