Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Samsung hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Samsung hỏng đầu từ
Bình chọn

Anh Hải – 0986939855 mang ổ cứng Samsung 750Gb (Model: ST750LM022) tới yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Samsung bị hỏng đầu từ. Ngày 04/08/2015 dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho Anh Hải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *