Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop mất dữ liệu
Bình chọn

Anh Đông – 0942256028 mang ổ cứng 500Gb tới công ty yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Seagate khôi phục cài đặt gốc mất dữ liệu. Ngày 30/10/2015 dữ liệu được bàn giao toàn bộ cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *