Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop hỏng đầu từ
Bình chọn

Anh Cường – 01238658866 mang tới công ty ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model: WD3200BEVT) yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop bị hỏng đầu từ. Ngày 22/07/2015 dữ liệu được bàn giao cho Anh Cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *