Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi chết cơ
Bình chọn

Anh Tùng – 0972413559 mang ổ cứng laptop Hitachi 500Gb tới yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi bị chết cơ. Ngày 18/08/2015 toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho Anh Tùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *