Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Fujitsu không nhận

Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Fujitsu không nhận
Bình chọn

Anh Hợp – 0904067406 mang ổ cứng 320Gb (Model: MHZ2320BH) tới mong muốn lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Fujitsu trong tình trạng không nhận ổ. Ngày 19/10/2015 Hardware Data đã bàn giao toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi lại cho Anh Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *