Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop bị hỏng cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop bị hỏng cơ
Bình chọn

Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Western cho anh Đỉnh_0919792555. Ổ cứng laptop Western 320Gb hỏng cơ. Ngày 25/12/2013 công ty bàn giao dữ liệu lại cho Anh Đỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *