Lấy lại dữ liệu ổ cứng hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng hỏng đầu từ
Bình chọn

Ngày 02/03/2013, Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate thành công cho Chị Nguyệt_0988741547. Ổ cứng Seagate 500G hỏng đầu từ, kêu lạch cạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *