Lấy lại dữ liệu ổ cứng di động lỗi đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng di động lỗi đầu từ
Bình chọn

Anh Toàn – 0979519686 mang ổ cứng di động 2Tb (Model: WD20NMVW) tới yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng di động bị lỗi đầu từ. Ngày 23/09/2015 toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho Anh Toàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *