Lấy lại dữ liệu ổ cứng di động đánh rơi

Lấy lại dữ liệu ổ cứng di động đánh rơi
Bình chọn

Chị Trang – 0917766155 mang ổ cứng di động Western 1Tb (Model: WD10JMVW) với mong muốn lấy lại dữ liệu ổ cứng đánh rơi chết cơ. Ngày 17/07/2015 bàn giao toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi cho Chị trang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *