Lấy lại dữ liệu ổ cứng chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng chết cơ
Bình chọn

Ngày 02/01/2013, Lấy lại dữ liệu ổ cứng chết cơ do đánh rơi cho Anh Phương_0983339286, Ổ cứng Model: WD3200BEKT_320G, chết cơ do đánh rơi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *