Lấy lại dữ liệu HDD Western hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu HDD Western hỏng đầu từ
Bình chọn

Chú Hào – 0916099XXX mang tới công ty ổ cứng Western 1.5Tb (Model: WD15EACS) yêu cầu lấy lại dữ liệu HDD Western hỏng đầu từ. Ngày 13/07/2015 công ty đã hoàn trả dữ liệu lại cho Chú Hào. Khách hàng yêu cầu ẩn thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *