Home » Uncategorized » Lấy lại dữ liệu HDD Seagate mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu HDD Seagate mất dữ liệu

Anh Hậu – 0913360167 mang ổ cứng 250Gb tới công ty yêu cầu lấy lại dữ liệu HDD Seagate, nguyên nhân ổ cứng mang tới bị mất dữ liệu. Ngày 18/11/2015 dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại toàn bộ cho khach hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button