Home » Uncategorized » Lấy lại dữ liệu HDD Seagate mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu HDD Seagate mất dữ liệu

Anh Hậu – 0913360167 mang ổ cứng 250Gb tới công ty yêu cầu lấy lại dữ liệu HDD Seagate, nguyên nhân ổ cứng mang tới bị mất dữ liệu. Ngày 18/11/2015 dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại toàn bộ cho khach hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button