Lấy lại dữ liệu HDD Seagate bị hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu HDD Seagate bị hỏng đầu từ
Bình chọn

Anh Toàn – 0983132958 mang ổ cứng dung lượng 500Gb với mong muốn lấy lại dữ liệu HDD Seagate bị hỏng đầu từ. Ngày 11/09/2015 dữ liệu được bàn giao cho Anh Toàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *