Lấy lại dữ liệu hdd Samsung mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu hdd Samsung mất dữ liệu
Bình chọn

Lấy lại dữ liệu hdd Samsung 80Gb mất dữ liệu, đã can thiệp phần mềm không thành công. cho anh Đức_0975752830. Ngày 27/12/2013 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi lại cho Anh Đức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *