Lấy lại dữ liệu HDD Samsung đĩa xước hỏng cơ

Lấy lại dữ liệu HDD Samsung đĩa xước hỏng cơ
Bình chọn

Ngày 14/08/2013, Lấy lại dữ liệu HDD Samsung cho Anh Linh_0975221788. Ổ cứng Samsung 80Gb Hỏng cơ Đĩa xước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *