Lấy lại dữ liệu HDD PC Samsung hỏng

Lấy lại dữ liệu HDD PC Samsung hỏng
Bình chọn

Ngày 15/11/2013 Lấy lại dữ liệu HDD PC Samsung Model: HD321HJ dung lượng 320Gb cho anh Tùng_0918383386. Ổ cứng Samsung hỏng cơ kêu lạch cạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *