Lấy lại dữ liệu HDD Model: HD322GJ bị bad

Lấy lại dữ liệu HDD Model: HD322GJ bị bad
Bình chọn

Lấy lại dữ liệu HDD Model: HD322GJ bị bad dung lượng 320Gb cho anh Tâm – 01688280181. Ngày 19/11/2013 Anh Tâm đã nhận lại toàn bộ dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *