Lấy lại dữ liệu HDD Fujitsu laptop lỗi đầu từ

Lấy lại dữ liệu HDD Fujitsu laptop lỗi đầu từ
Bình chọn

Lấy lại dữ liệu HDD Fujitsu  laptop. Tình trạng ổ cứng do Anh Thuấn mang tới bị lỗi đầu từ dung lượng ổ 160Gb, ổ cứng Model: MHY2160BH. Đến ngày 09/12/2013 anh Thuấn_0977157071 đã nhận lại dữ liệu có trong ổ cứng cũ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *