xác định không gian ổ cứng

Làm thế nào để xác định không gian ổ cứng?

Xác định không gian ổ cứng sẽ khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành mà bạn đang sử dụng. Dưới đây là danh sách các hệ điều hành và phương pháp xác định bao nhiêu không gian ổ cứng của bạn.

xác định không gian ổ cứng

1. Xác định không gian ổ cứng trong Windows 10

 • Từ Windows Desktop, nhấp chuột vào nút “Start” để mở menu Start hoặc nhấn phím tắt “Windows Key” + “X “ để mở Power User Task menu.
 • Trong menu Start hoặc Power User, chọn File Explorer.
 • Trong cửa sổ File Explorer, trong cửa sổ hướng bên trái, click vào This PC.
 • Sau khi chọn, bạn sẽ thấy mỗi ổ đĩa với một mục nhỏ chứa tỷ lệ bao nhiêu không gian ổ cứng đang được sử dụng, cũng như mô tả sẽ thể hiện bao nhiêu không gian còn trống và cả tổng số không gian ổ cứng của bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin, bấm chuột phải vào “Properties”

Dưới đây là một ví dụ của điều này:

xác định không gian ổ cứng

2. Xác định không gian ổ cứng trong Windows 8

 • Từ Windows Desktop, nhấn nút “This PC” hoặc nhấn phím tắt “Windows Key + E”
 • Trong cửa sổ PC, bạn sẽ thấy mỗi ổ đĩa tương ứng với một thư mục nhỏ tỷ lệ với không gian ổ cứng đang được sử dụng, cũng như một sự mô tả của bao nhiêu không gian ổ cứng còn trống và tổng số không gian đĩa trong đó. Nếu bạn cần thêm thông tin thì click “chuột phải” và lựa chọn “Properties”.

xác định không gian ổ cứng

3. Xác định không gian ổ cứng trong Windows 7

 • Từ Windows Desktop, nhấn chuột vào biểu tượng “Computer” hoặc nhấn phím tắt” Windows Key + E”
 • Trong Computer bạn sẽ thấy mỗi ổ đĩa tương ứng với một thư mục nhỏ tỷ lệ với không gian ổ cứng đang được sử dụng, cũng như sự mô tả của bao nhiêu không gian ổ cứng còn trống và tổng số không gian đĩa trong đó. Nếu bạn cần thêm thông tin thì click “chuột phải” vào ổ đĩa và chọn “Properties”.

xác định không gian ổ cứng

4. Xác định không gian ổ cứng trong Windows 2000, XP

 • Từ Windows Desktop, click vào biểu tượng “Computer”.
 • Trong Computer, click chuột phải vào ổ đĩa C hoặc ổ đĩa mà bạn muốn để xác định khả năng lưu trữ và không gian có sẵn trên ổ đĩa.
 • Sau khi click chuột phải vào ổ đĩa, hiện menu và chọn “Properties”.
 • Cửa sổ Properties hiển thị giúp xác định không gian ổ cứng, không gian có thể sử dụng tiếp, tổng công suất của ổ đĩa và được hiển thị theo hình sau đây:

xác định không gian ổ cứng

Đối với từng hệ điều hành, chúng ta có những thao tác lệnh khác nhau, việc xác định không gian ổ cứng nhằm bảo đảm cho việc lưu trữ dữ liệu hiệu quả, người dùng có thể biết được dung lượng lưu trữ của ổ cứng đang dùng và căn cứ vào đó để quyết định sắp xếp lại dữ liệu, xóa bớt hay sử dụng thêm thiết bị lưu trữ ngoài như USB, ổ cứng gắn ngoài,…

Bài viết tham khảo:

 1. Những giải pháp lưu trữ dữ liệu tốt nhất

 2. Cách lựa chọn solid state drive phù hợp nhất

 3. Nas server synology Air đa tính năng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button