Khôi phục toàn bộ dữ liệu ổ máy bàn samsung

Khôi phục toàn bộ dữ liệu ổ máy bàn samsung
Bình chọn

Ngày 18/10/2013 Khôi phục toàn bộ dữ liệu ổ máy bàn Samsung cho anh Liêm – 0934353737. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD082GJ) hỏng đầu đọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *