Khôi phục toàn bộ dữ liệu HDD Maxtor hỏng đầu đọc

Khôi phục toàn bộ dữ liệu HDD Maxtor hỏng đầu đọc
Bình chọn

Anh Hà – 0915255002 amng tới ổ cứng 60Gb yêu cầu khôi phục toàn bộ dữ liệu HDD Maxtor bị hỏng đầu đọc. Ngày 28/09/2015 sau khi khôi phục dữ liệu công ty đã bàn giao đầy đủ cho Anh Hà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *