Khôi phục ổ cứng Samsung bị bad

Khôi phục ổ cứng Samsung bị bad
Bình chọn

Khôi phục ổ cứng Samsung vào ngày 07/12/2013 do Anh Hưng yêu cầu làm gấp ổ cứng 80Gb bad nặng, đã qua can thiệp không thành công vì vậy chúng tôi đã tiến hành làm gấp và bàn giao dữ liệu lại cho anh Hưng_0949933996.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *