Khôi phục ổ cứng Hitachi chia ổ mất dữ liệu

Khôi phục ổ cứng Hitachi chia ổ mất dữ liệu
Bình chọn

Ngày 12/10/2013 Khôi phục ổ cứng Hitachi cho anh Dương_0936775496. Ổ cứng Laptop Hitachi 640Gb khôi phục cài đặt gốc, chia ổ lại ổ mất dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *