Khôi phục lại toàn bộ HDD Western mất định dạng

Khôi phục lại toàn bộ HDD Western mất định dạng
Bình chọn

Anh Dũng – 0983343133 mang ổ cứng 500Gb (Model: WD5000AADS) tới yêu cầu can thiệp khôi phục lại toàn bộ HDD Western bị mất định dạng. Ngày 17/09/2015 dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho Anh Dũng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *