Khôi phục HDD Samsung laptop định dạng Raid bị xóa

Khôi phục HDD Samsung laptop định dạng Raid bị xóa
Bình chọn

Anh Diến – 0972681489 mang ổ cứng Samsung 1Tb (Model: ST1000LM024) yêu cầu khôi phục HDD Samsung laptop định dạng Raid bị xóa. Ngày 19/09/2015 toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng Anh Diến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *