Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ

Bình chọn

Chị Hà Vân – 0988760616 mang thẻ nhớ 32Gb tới công ty yêu cầu khôi phục dữ liệu thẻ nhớ, hiện trạng khi khách hàng mang thẻ nhé tới không đọc được dữ liệu. Ngày 17/11/2015 toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *