Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ bị hỏng hoặc mất dữ liệu


Chúng ta thường dùng USB, thẻ nhớ để chép dữ liệu từ máy tính này sang máy tính khác thì bị nhiễm virus là chuyện rất hay xảy ra, nghiêm trọng hơn là dữ liệu có thể bị virus ăn hoặc làm ẩn đi không thể nhìn thấy. Lúc này khi kích hoạt tính năng xem file, thư mục ẩn thì vẫn thấy dữ liệu hiện diện trên USB nhưng không sao cho hiện lại được vì thuộc tính Hidden đã bị khóa. Để khôi phục dữ liệu thẻ nhớ, usb bạn hãy đến với công ty chúng tôi.

Công ty chúng tôi chuyên phục hồi dữ liệu thẻ nhớ máy ảnh và thẻ nhớ điện thoại với các tình trạng mất dữ liệu sau:

– Thẻ nhớ hỏng không nhận dạng
– Thẻ nhớ mất dữ liệu do bị format
– Thẻ nhớ mất dữ liệu do bị virus
– Thẻ nhớ mất dữ liệu do bị xóa

Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ trên các dòng:

1. USB Flash drive
2. Compact Flash Card
3. Secure Digital(SD)
4. miniSD
5. microSD
6. Smart Media Card
7. SDHC Flash Card
8. Multimedia card(MMC)
9. Memory stick
10. Memory stick Duo
11. Memory stick Pro
12. Memory stick HG
13. Memory stick Micro
14. xD-Picture Card

Khách hàng cứu dữ liệu có thể chờ lấy ngay.

Trường hợp thẻ nhớ không nhận dạng chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ máy ảnh. Thẻ mini gắn trong điện thoại khi không nhận dạng không thể khôi phục được. Trường hợp thẻ không nhận dạng trong quá trình phục hồi dữ liệu thẻ nhớ có thể chúng tôi phải cắt thẻ và không thể sử dụng lại được.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button