Khôi phục dữ liệu ổ Western lỗi đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ Western lỗi đầu từ
Bình chọn

Anh Hoàng – 0982101483 mang ổ cứng Model: WD20EARX dung lượng ổ cứng 2Tb tới yêu cầu công ty khôi phục dữ liệu ổ Western bị lỗi đầu từ. Ngày 13/08/2015 dữ liệu được trả cho Anh Hoàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *