Khôi phục dữ liệu ổ Western chia ổ mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu ổ Western chia ổ mất dữ liệu
Bình chọn

Ngày 13/04/2013, Khôi phục dữ liệu ổ Western thành công cho Chị Hà_0904158879. Ổ cứng Model:  WD160. Ổ cứng Western 160G chia lại ổ mất dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *