Khôi phục dữ liệu ổ máy cây hỏng đầu đọc

Khôi phục dữ liệu ổ máy cây hỏng đầu đọc
Bình chọn

Ngày 15/05/2013, Khôi phục dữ liệu ổ máy cây Samsung thành công cho Anh Thành_0989197198. Ổ cứng Model:  HD162GJ. Ổ cứng Samsung 160G hỏng đầu đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *