Khôi phục dữ liệu ổ máy bàn Western hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ máy bàn Western hỏng đầu từ
Bình chọn

Anh Hải 0972761504 mang tới ổ cứng dung lượng 250Gb (Model: WD2500AAJS) mong muốn khôi phục dữ liệu ổ cứng máy bàn Western hỏng đầu từ. Ngày 26/09/2015 Anh Hải đã nhận lại đầy đủ dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *