Khôi phục dữ liệu ổ Máy bàn không nhận ổ

Khôi phục dữ liệu ổ Máy bàn không nhận ổ
Bình chọn

Ngày 22/02/2013, Khôi phục dữ liệu ổ Máy bàn cho anh Minh_0988482445. Ổ cứng Model:WD3200BEVT 320G không nhận ổ kêu lạch cạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *