Khôi phục dữ liệu ổ máy bàn bị gộp ổ

Khôi phục dữ liệu ổ máy bàn bị gộp ổ
Bình chọn

Ngày 09/01/2013, Khôi phục dữ liệu ổ máy bàn Samsung bị gộp ổ mất dữ liệu cho Anh Tuấn_0975964622. Ổ cứng Samsung 250G. Model: HD253GJ. Gộp ổ mất dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *